Persoonlijke gegevens

Door lid te worden van het verbruikerspanel "Betaalde Enquêtes", zal u verplicht worden om ons een aantal gegevens van persoonlijke aard mee te delen, zoals:

 • uw burgerlijke staat
 • uw voornaam
 • uw familienaam
 • uw geboortedatum
 • een geldig e-mailadres
 • het land waar u verblijft

Maar ook andere informatie betreffend uw interesses en verbruikgewoontes.

Opmerking: 
Indien u het verbruikerspanel contacteert, kunnen wij een spoor van deze contacten bewaren.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand dat gegevens bevat die op de harde schijf van uw computer zijn opgeslagen. De cookies dienen om informatie op te slaan met betrekking tot de navigatie op onze Site en ze zijn nuttig om statististische redenen. Ze laten meer bepaald toe om u te herkennen wanneer u inlogt in uw Ledenzone en dit vermijdt dat u zich verschillende keren per dag moet identificeren op onze Site.

Indien u aan onze online enquêtes deelneemt, kunnen we verplicht worden om dit type bestanden te gebruiken om te vermijden dat wij u enquêtes toesturen die u reeds beantwoord heeft.

Het is mogelijk om de installatie van cookies op uw computer te blokkeren in de instellingen van uw webbrowser, maar wees u ervan bewust dat u niet zult kunnen deelnemen aan al onze enquêtes en u geen toegang zou kunnen hebben tot bepaalde rubrieken op onze Site.

Opmerking:
 • Van zodra uw webbrowser wordt gesloten, stoppen de cookies automatisch met het verzamelen van gegevens, maar ze blijven echter geïnstalleerd op uw computer. U kunt ze de-installeren door de instellingen ban uw Internetbrowser te wijzigen.
 • We verzamelen gegevens van uw computer, zoals uw IP-adres, de naam van uw Webbrowser en uw besturingssysteem om meer bepaald te vermijden dat u verschillende keren dezelfde enquête invult.

Behandeling en bewaring van uw gegevens

"Betaalde enquêtes" beschikt over IT-tools die bestemd zijn om:

 • u uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan onze betaalde enquêtes
 • u enquêtes te sturen, die beantwoorden aan uw profiel
 • statistische gegevens te verzamelen en te analyseren bij een enquête
 • u berichten te sturen over ons verloningssysteem en/of de toekenning van punten
 • u op de hoogte te houden van nieuwigheden en verbeteringen die aan onze Site en/of aan onze diensten werden aangebracht
 • om aan studiebureaus et/of potentiele partners een samenvatting van de samenstelling van het panel te bezorgen (in de vorm van statistische gegevens)

De opgeslagen informatie zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van de betrokken dienst(en) en kunnen in bepaalde gevallen worden meegedeeld aan onze partners om u enquêtes voor te stellen.

Bepaalde van die bestemmelingen bevinden zich buiten de Europese Unie. Die bestemmelingen zullen toegang hebben tot:

 • uw burgerlijke staat
 • uw voornaam
 • uw familienaam
 • uw geboortedatum
 • uw e-mailadres
 • uw postcode

Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt met als doel om u voor te stellen om te antwoorden op enquêtes en mogen in geen enkel geval voor andere, meer bepaald commerciële doeleinden worden gebruikt.

Wij verbieden trouwens om gegevens te verzamelen, te gebruiken of in het geheugen op te slaan, die het ras, de politieke, filosofische of godsdienstige opinies, het lidmaatschap van een vakbond, de zeden of de seksuele voorkeuren van de panellenen laten blijken. Wij verbieden aan onszelf eveneens het verzamelen en het gebruiken van alle persoonlijke informatie betreffende minderjarigen van minder dan 15 jaar zonder toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers. Conform met de wet op het vertrouwen in de digitale economie, engageren wij ons om geen gegevens in nominatieve vorm te bewaren voor langer dan de periode die is voorzien aan de verklaring aan de CNIL.

Bescherming van uw gegevens

Wij garanderen het respect voor uw privéleven en we stellen ons garant voor de veiligheid van de verzamelede gegevens. Al deze gegevens worden bewaard in een beveiligd gegevensbestand.

Uw persoonlijke gegevens zijn eveneens beschermd door een paswoord dat u per e-mail wordt meegedeeld bij de inschrijving. Wij raden u aan om het met niemand te delen. Wij raden u trouwens aan om eraan te denken om uit uw ledenzone uit te loggen eens uw navigatie is beëindigd, vooral indien u gebruik maakt van een computer in een openbare plaats (café, universiteit, bibliotheek, enz...).

Wij engageren ons om alle noodzakelijke voorzorgen te nemen om de veiligheid van de informatie te verzekeren en meer bepaald te vermijden dat ze wordt verloren, vervormd, beschadigd of met derden wordt gedeeld zonder toestemming. Onze verantwoordelijkheid kan echter niet worden aangesproken in een tegengesteld geval.

Beheer en toegang tot uw gegevens

U heeft op elk moment toegang tot uw account met behulp van uw e-mail en uw paswoord.

U kunt uw account op elk moment verwijderen door naar de tab "Mijn account" te gaan. Indien u nooit heeft deelgenomen aan enquêtes of indien u niet aan onze eisen voldoet in de loop van het inschrijvingsproces, zullen we geen andere keuze hebben dan uw abonnement automatisch af te sluiten.

Wijzigingen aan het Privacybeleid

Wij houden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging de informatie in dit Privacybeleid te wijzigen, te verwijderen of aan te passen. Elke wijziging die aan dit Privacybeleid wordt aangebracht, zal op dezelfde pagina worden gepubliceerd. Wij nodigen u uit om deze regelmatig te raadplegen.